Kwota kredytu:
  zł
Okres spłaty:
  mies
Kwota miesięcznego
dochodu:
  zł
Liczba osób w gospodarstwie
domowym nieuzyskujących dochodu:
  os.
Kwota stałych miesięcznych
obciążeń w gospodarstwie domowym:
  zł
Kwota miesięcznych
rat kredytowych:
  zł
Kwota limitów i kart
kredytowych:
  zł

Przedmiot kontaktu

Typ kredytu:*
Kwota kredytu:*

Dane osobowe

Imię:*
Nazwisko:*
Wiek:*

Dane kontaktowe

Miejscowość:*
Województwo:*

Dochód klienta

Źródło dochodu:*
Data rozpoczęcia uzyskiwania dochodu:*
NIP firmy/pracodawcy:*

Historia kredytowa

Czy twoja historia kredytowa jest pozytywna:*
Opcjonalnie raport BIK w formacie PDF:
Uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Kancelaria Finansowa w celach związanych z realizacją usługi pośrednictwa/doradztwa finansowego. Administratorem danych osobowych jest firma Kancelaria Finansowa, która zbiera dane na zasadzie dobrowolności. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i ich wykasowania z naszej bazy.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) dla celów marketingu produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Kancelaria Finansowa z siedzibą w Olsztynie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2015 poz. 2135 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa z siedzibą w Warszawie.
Zapisz mnie do newslettera firmy Kancelaria Finansowa